image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Công bố thông tin

1. Báo cáo số 341/QĐTPT-TCKT ngày 02/5/2024 về Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch hoạt động của Quỹ ĐTPT năm 2024;

2. Báo cáo số 342/QĐTPT-TCKT ngày 02/5/2024 về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023;

3. Tờ trình số 343/TTr-QĐTPT ngày 02 tháng 5 năm 2024 về công khai báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An. 

Đính kèm Báo cáo công khai tài chính năm 2023.pdf
360.08.5.2024. phat hanh_0001.pdf
343.02.5.2024.phat hanh_0001.pdf
342.02.5.2024. phat hanh_0001.pdf
341.02.5.2024. phat hanh.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh