image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Sơ đồ tổ chức


HỆ THỐNG TỔ CHỨC 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LONG AN

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

so-do-to-chuc-ladif.jpg 

* HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ:

- Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

- Ông Phạm Văn Đô, Giám đốc Sở Tài chính - Phó chủ tịch;

- Ông Trương Văn Liếp, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

- Bà Lê Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An - Thành viên;

- Ông Nguyễn Quốc Phan, Giám đốc Quỹ - Thành viên.

* BAN KIỂM SOÁT QUỸ:

- Ông Trần Minh Chiến - TP. Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính – Trưởng ban;

- ;

- Bà Nguyễn Bình Minh - Trưởng Phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính – Thành viên;

* BAN GIÁM ĐỐC:

Ông Nguyễn Quốc Phan – Giám đốc;

Điện thoại: (0272) 3580516
ĐTDĐ: 0913 999 782
Email: quocphan@longan.gov.vn


Bà Nguyễn Thúy Huyên - Phó Giám đốc
Điện thoại: (0272) 3551922
ĐTDĐ: 0913 977246
Email: huyenladif@gmail.com

Đặng Thị Thuý Hà - Phó Giám đốc
Điện thoại: (0272) 3986222
ĐTDĐ: 0918 105 375
Email: 

 

* CÁC PHÒNG, BAN:

1. Phòng Nhân sự - Quản lý hành chính:

Bà Trần Thị Phương Minh – Trưởng phòng

Điện thoại: (0272) 3553 935

ĐTDĐ: 0971 698 689

Email: minhladif@gmail.com

 

2. Phòng Kế hoạch – Thẩm định:

Ông Huỳnh Văn Sáu – Phụ trách phòng

Điện thoại: (0272) 3839 202

ĐTDĐ: 0946 106 060

Email: sauhuynhvannt@yahoo.com.vn


3. Phòng Tài chính – Kế toán:

Bà Đặng Thị Kiều Oanh – Kế toán trưởng

Điện thoại: (0272) 3553 677

ĐTDĐ: 0369182332

Email: oanhladif@gmail.com

 

4. Phòng Tín dụng:

Ông Huỳnh Thanh Bình – Trưởng phòng

Điện thoại: (0272) 3553 738

ĐTDĐ: 0946 688 917

Email: nhauyenhuynhnguyen@gmail.com


5. Ban Quản lý dự án:

Ông Lục Văn Cỏng – Trưởng Ban

Điện thoại: (0272) 3550 144

ĐTDĐ: 0913 999 342

Email: luccon8578@gmail.comimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh