image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
GIỚI THIỆU CHUNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LONG AN

GIỚI THIỆU CHUNG  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LONG AN

       - Tên giao dịch: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An.

       - Tên giao dịch quốc tế: Long An Development Investment Fund.

       - Tên gọi tắt: LADIF

       - Mã số thuế: 1100884918.

       - Trụ sở: Số 51 đường Trà Quí Bình, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

       - Điện thoại: (072) 3553935 Fax: (072) 3570724.

       - Website: http://ladif.longan.gov.vn

       - Email: ladif@longan.gov.vn

      - Vốn điều lệ : 250.828.000.000 VNĐ (Hai trăm mười lăm tỷ tám trăm hai mươi tám triệu đồng).

      Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An là tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương, trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. 

      Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009 theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhằm thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Cụ thể hoạt động trên các lĩnh vực: huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; cho vay đầu tư; cho vay hợp vốn; đầu tư trực tiếp vào dự án hoặc góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Long An. 

    Ngoài ra, Quỹ đầu tư phát triển còn là đầu mối nhận ủy thác quản lý hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ phát triển nhà ở; Quỹ phát triển đất; Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và các Quỹ tài chính khác của địa phương do UBND tỉnh thành lập và là đầu mối huy động vốn cho ngân sách địa phương thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh