image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Một số điểm mới trong danh mục lĩnh vực cho vay, đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

Với phương châm "Đồng hành cùng doanh nghiệp", thời gian qua, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đã phối hợp với các Sở, ban ngành, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách, lĩnh vực cho vay, đầu tư của Quỹ bám sát theo mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Với sự tích cực đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 về ban hành danh mục thuộc các lĩnh vực đầu tư, cho vay góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển đầu tư và cho vay giai đoạn 2021-2025 (thay thế Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 và Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020).

1. Lĩnh vực cho vay, đầu tư được mở rộng

Danh mục các dự án cho vay đầu tư mới được mở rộng theo hướng bao quát hầu hết các lĩnh vực đầu tư thuộc các ngành nghề trên địa bàn tỉnh. Theo đó, danh mục cho vay, đầu tư mới tăng từ 15 thành 20 nhóm dự án từ các lĩnh vực ngành nghề: Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; Giao thông, năng lượng, môi trường; Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ; Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch phát triển xã hội.

Một số nhóm dự án và lĩnh vực mới được bổ sung vào danh mục như: Xây dựng, cải tạo, mở rộng, sữa chữa, thi công, hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; Đầu tư khai thác sử dụng quỹ đất cặp các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh; Đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp; Dự án liên kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ nông sản,…

2. Đối tượng cho vay, đầu tư không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực an sinh xã hội

Danh mục lĩnh vực cho vay, đầu tư lần này không chỉ tập trung trong nhóm các lĩnh vực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội, kêu gọi xã hội hóa mà còn được mở rộng sang các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội khác như: lĩnh vực logistic, đầu tư phát triển điện, đường, cầu thu phí, bến xe, tàu, cầu, phà, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

3. Địa bàn cho vay, đầu tư không chỉ ở khu vực ngoài khu công nghiệp

Điểm mới khác của danh mục mới hiện nay là tất cả các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao đều được tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ chứ không giới hạn như danh mục cũ là chỉ xem xét cho vay đối với các dự án thuộc đối tượng di chuyển, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất từ ngoài Khu công nghiệp vào trong Khu công nghiệp.

4. Phương thức hợp tác đầu tư giữa Quỹ với doanh nghiệp đa dạng hơn

Danh mục cho vay, đầu tư mới lần này được áp dụng cho cả lĩnh vực cho vay, đầu tư nhằm kết hợp nguồn lực của Quỹ và nhà đầu tư trong việc triển khai, thực hiện dự án. Nếu như trước đây hoạt động đầu tư của Quỹ được thực hiện theo 2 hình thức là đầu tư trực tiếp vào các dự án và góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế thì nay Quỹ được lựa chọn các hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư bao gồm: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng (hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư – PPP và hợp đồng hợp tác kinh doanh – BCC) hoặc thực hiện dự án đầu tư; Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư. Như vậy cơ hội hợp tác đầu tư, đồng hành phát triển giữa Quỹ với cộng đồng doanh nghiệp được mở rộng hơn với nhiều hình thức đa dạng.

5. Tăng thêm mức độ ưu tiên, ưu đãi cho nhiều lĩnh vực

Ngoài các nhóm dự án mới được ưu tiên thì có một số nhóm dự án thuộc lĩnh vực nhóm lãi suất cao hơn (có lãi suất cho vay nhóm III, hoặc nhóm IV) đã được chuyển sang nhóm các lĩnh vực ưu tiên hơn như: Dự án di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề; Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu Công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Đầu tư phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Mở rộng danh mục cho vay, đầu tư cùng với giảm lãi suất không những tạo điều kiện cho Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời góp phần tạo điều kiện về vốn để hỗ trợ doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nguyễn Ban Ngọc

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh